The Prince Royal's Half Marathon 2019

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ

 

ปิดรับสมัครแล้ว !!!

การแข่งขันวิ่งครั้งแรกในประวัติศาสตร์

ของ สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัย

 

The Prince Royal's Half Marathon 2019

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ

 

ปิดรับสมัครแล้ว !!!

การแข่งขันวิ่งครั้งแรกในประวัติศาสตร์

ของ สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัย